slider-podstrona

PROGRAM KURSÓW

Grupa HOBBY

Program grup HOBBY jest nastawiony na zdobycie umiejętności obserwacji i nauki przenoszenia obiektów trójwymiarowych na kartkę. Punktem wyjścia dla dalszych działań artystycznych są proste obiekty i inspirujące kompozycje jak  martwa natura. Dzięki temu uczestnik warsztatów zapozna się z podstawowymi pojęciami (kompozycja, konstrukcja, struktura, światłocień, barwa, faktura, walor itp.) i prostymi zadaniami rysunkowymi i malarskimi.

Dopasowując tempo do indywidualnych potrzeb, przechodzimy do trudniejszych tematów takich jak np. rysunek postaci, malarstwo olejne oraz różnorodnych technik takich jak: pastel, linoryt, tusz, glina.

Nasze warsztaty to nie tylko kształcenie techniki, ale i inspiracja do własnych poszukiwań artystycznych. Dlatego w każdym miesiącu zajęcia podzielone są na bloki: lekcje poświęcone konkretnemu tematowi z zakresu techniki, historii sztuki, z większym naciskiem na teorię, oraz zajęcia z luźniejszą formą, czyli  interpretację zadanego tematu, rozwijające umiejętność malowania i rysowania z wyobraźni i kreatywność.

Warsztaty prowadzi Daria Kowalska, Kasia Frankowska, Aga Kajper

 

Grupa ILUSTRACJI

Kurs oparty jest głównie na nauce tradycyjnych technikach manualnych- akwarela, markery, kredki opartych o wprowadzenie w świat ilustracji i interpretacji tekstów. Uczestnicy będą rysować, eksperymentować z grafiką, malarstwem, kolażem, linorytem, jednocześnie zapoznając się z  procesem tworzenia ilustracji od poszukiwań, inspiracji i szkiców wstępnych, po wybór pomysłu i realizację projektu. Na zajęciach uczestnik projektuje ilustrację do wybranych tekstów wierszy czy utworu muzycznego, ale także plakaty, komiks, ilustrację modową, grafikę na torbę czy tatuaż.

Warsztaty prowadzi Gosia Sawicka.

 

Grupa DZIECI I MŁODZIEŻ

Dzieci i młodzież na warsztatach mają możliwość korzystania z wielu technik twórczych oraz materiałów, aby każdy wybrał dla siebie odpowiedni środek wyrazu. Poza techniką rysunki i malarstwa, zajęcia w Pracowni poszerzamy o wiedzę z Historii Sztuki czy Architektury. Stawiamy na rozwój wyobraźni, dlatego część zajęć oparta jest o otwartą formułę, która inspiruje do odkrycia własnej kreatywnej ścieżki.

Zajęcia plastyczne w grupach DZIECI 5-6 lat i 7-8 lat skupiają się głównie na rozwoju rozwijaniu wyobraźni i zdolności manualnych. Tematy zajęć zaplanowane są w oparciu o pogłębienie umiejętności rysunkowych, malarskich oraz przestrzennych, przy jednoczesnym motywowaniu do budowania otwartości i ciekawości sztuki.

Zajęcia dla starszych DZIECI 9-11 lat i 11-13 lat to więcej inspiracji z historii sztuki oraz poznanie różnych technik: ołówek, węgiel, tusz, akwarela, akryl, farby olejny, linoryt, glina. Podczas trwania kursu pojawi się wiele zajęć z wyobraźni i ilustracji.

Dla MŁODZIEŻY 12-15 lat proponujemy solidne i skuteczne przygotowanie do Liceów Plastycznych z programem zajęć opartym na doskonaleniu umiejętności rysunkowych, malarskich oraz ilustracyjnych. Skupimy się na aspektach technicznych, które okażą się przydatne nie tylko tym, którzy wybiorą taką ścieżkę zawodową jak architekt, grafik, projektant. Poprzez wyrażanie siebie i twórczość podczas zajęć, młodzi ludzie kształtują swój charakter i osobowość, a zajęcia rozwijające pasję pokażą wartość posiadania w życiu czegoś, co się kocha robić!

W czasie wolnym od szkoły organizujemy PLENERY LETNIE oraz PÓŁKOLONIE WAKACYJNE czy FERIE ZIMOWE!

Warsztaty prowadzą: Gosia Sawicka, Jagoda Nowak-Bieganowska, Kasia Frankowska, Aga Kajper

tr-up-second

TEMATY ZAJĘĆ

Rysunek
podstawowych
brył

• ćwiczenia walorowe, światłocieniowe
• poznanie zasad perspektywy
• rysunek kompozycji statycznej oraz dynamicznej z wyobraźni z użyciem prostych brył

Rysunek prostych układów składający się z sześcianów

• rysunek linearny lub walorowy
• nauka wymiarowania, nauka kompozycji

Rysunek konstrukcyjny / kompozycja z krzeseł

• nauka wymiarowania
• zwrócenie uwagę na konstrukcję / perspektywę rysowanego elementu

Rysunek martwej natury składający się
z form obrotowych

• rysunek naczyń użytkowych (kieliszki, wazony, butelki, misy, patery)
• rysunek martwej natury z elementami kół (np.: rower, wózek)
• oddanie charakteru / specyfiki rysowanej materii

Rysunek / malarstwo martwej natury

• rysunek walorowy, światłocieniowy
• poszukiwanie ciekawego ujęcia tematu
• oddanie charakteru przedmiarów, pogłębianie zdolności obserwacji

Rysunek tkaniny, sztukaterii, detalu

• oddanie charakteru detalu
• nauka rysunku walorowego
• ćwiczenia kompozycyjne

Rysunek / malarstwo wnętrza pracowni

• zastosowanie odpowiednich perspektyw
• poszukiwanie ciekawych kompozycji, ujęć w przestrzeni pracowni

Rysunek / malarstwo wybranego detalu z otoczenia pracowni

• poszukiwanie własnych inspiracji, tematów

Rysunek / malarstwo widoku za oknem

• rysunek krajobrazu z obserwacji lub wyobraźni (krajobraz fantastyczny, rysunek architektoniczny)

Studium dłoni i stopy

• mierzenie proporcji, poznanie anatomii
• pogłębianie zdolności obserwacji
• rysunek negatywowy węglem

Wprowadzenie do studium postaci

• szybkie ujęcie ruchu, proporcji, charakteru sylwetki

Studium głowy

• oddanie charakteru postaci / portret
• pogłębianie zdolności obserwacji

Studium postaci, poznanie anatomii

• rysunek z modela
• wprowadzenie własnych interpretacji
• wprowadzanie własnych technik plastycznych (węgiel, pastel, tusz, cienkopisy farby)

Nauka mieszania kolorów, tworzenia własnej palety

• malarstwo ciepłej lub chłodnej martwej natury
• zapoznanie się z teorią koloru, mieszanie barw, tworzenie własnej palety

Rysunek / malarstwo w plenerze

• poszukiwanie własnych inspiracji w naturze
• rysunek roślin, architektury, rysunek sytuacyjny

Rysunek zwierząt

• poszerzenie o rzeźbę, formy przestrzenne, opracowanie graficzne
• szybkie ujęcie ruchu

Kompozycje z linii prostych, linii falistych, okręgów

• ćwiczenie myślenia abstrakcyjnego
• rozwinięcie zadań do haseł: kontrast, symetria - asymetria, akcent, rytm, harmonia - dysharmonia, podobieństwo – przeciwieństwo, statyka – dynamika, kompozycja otwarta - zamknięta

Studium rzeźbiarskie głowy, postaci

• rzeźba w glinie
• zadania przestrzenne przy użyciu
np.: drutu, papieru

Specjalistyczne zajęcia projektowe / architektoniczne

• opracowania graficzne oraz przestrzenne do tematów kierunkowych na ASP

Poznanie nowych mediów

• fotografii, rysunku z użyciem tabletu graficznego

Historia sztuki

• dostarczenie informacji o bieżących wystawach, bieżących wydarzeniach artystycznych
• lekcje z zakresu historia sztuki, dodatkowe informacje wysyłane drogą mailową