slider-podstrona

PROGRAM KURSÓW

W grupach HOBBY program zajęć skoncentrowany jest głównie na obserwacji, będącej punktem wyjścia dla wszelkich działań artystycznych. Uczeń podczas zajęć, poznaje podstawowe pojęcia takie jak: kompozycja, konstrukcja, struktura, kadry, modelunek, światłocień, kolorystyka, faktura, przestrzeń. Rozpoczynamy od prostych zadań, przechodząc do trudniejszych tematów, dopasowując tempo do indywidualnych potrzeb. Kurs jest nastawiony głównie na zdobycie rzetelnych podstaw poprzez studium rysunkowe oraz malarskie martwej natury. Na dalszym etapie, przechodzimy do rysunku postaci. Zachęcamy uczniów do własnych poszukiwań poza Pracownią, motywujemy, inspirujemy.

Artysta bez porządnego szkicownika jest jak… no właśnie. Dlatego zajęcia w grupie HOBBY w RUCHU opierają się na SZKICOWNIKU a konkretnie na nauce obserwacji i tworzenia szybkich szkiców otoczenia, sytuacji, szukania inspiracji wokół a to wszystko językiem rysunku.

Odbita na papierze mokra filiżanka czy rozlana plama kawy może stać się punktem wyjścia do ciekawego rysunku. Zaobserwowanie zjawisk, zwyczajów, procesów, rytuałów zdecydowanie trudniej doświadczyć zostając w czterech ścianach.
Podróże ze szkicownikiem mają na celu pogłębianie zmysłu obserwacji, podejmowania szybkich decyzji na papierze a ostatecznie - syntezę tematu.
Zajęcia są kierowane zarówno do początkujących jak i osób zaawansowanych, które same nie mogą zmobilizować się do takich miejskich wędrówek, lub być może utknęły w martwym punkcie i szukają pobudzenia, inspiracji.
Aby pomóc sobie w myśleniu abstrakcyjnym zmierzymy się z tematami takimi jak np: Lina, Akcent, Ruch, Zmiana, Wewnątrz-Zewnątrz, Faktura, Detal, Znak, Tłum, Kolaż miejski. Będziemy też częstymi gośćmi w muzeach i galeriach Wrocławia, także nic ciekawego z kulturalnego życia miasta nam nie umknie 🙂

Grupa ILUSTRACJI jest skierowana do osób, które opanowały już podstawy w rysunku i malarstwie. Kurs oparty jest głównie na tradycyjnych technikach manualnych. Wprowadzamy uczniów w świat ilustracji i interpretacji tekstów. Przy pracy nad szeregiem tematów ilustracyjnych uczestnicy zapoznają się z całym procesem tworzenia ilustracji – od poszukiwań inspiracji i szkiców wstępnych, po wybór odpowiednich środków wizualnych i realizację projektu. W trakcie zajęć uczestnicy będą rysować, eksperymentować z grafiką, malarstwem, kolażem oraz zastanawiać się nad wyborem sposobu za pomocą których najlepiej uchwycić i przekazać treść ilustracji. Na zajęciach uczniowie projektują ilustrację do wybranych tekstów piosenek, wierszy, baśni czy muzyki, ale także plakaty do wydarzeń, komiks, ilustrację modową, projekt okładki do książki czy płyty. Przykładowe temat realizowany na zajęciach: na podstawie baśni skandynawskich stwórz postacie i całą oprawę ilustratorską, lub wykonaj rysunkowe studium obiektu zaczerpniętego z przyrody jak: kamień, liść, kora, kwiat. Następnie uprość rysunku do znaku, tak aby w ostatnim etapie przenieść powstały wzór na tkaninę, koszulkę czy torbę.

Lekcje w grupie INTENSYWNEJ to rzetelne, rysunkowe oraz malarskie studium martwej natury i studium postaci. Program zajęć skoncentrowany jest na obserwacji natury, będącej punktem wyjścia dla działań artystycznych. To proces oparty o własne spostrzeżenia i komentarze. Praca w Pracowni zakłada element indywidualnego wysiłku i przemyśleń. Kandydatom na wyższe uczelnie artystyczne (ASP) czy szkół średnich o profilach artystycznych zapewniamy możliwość wytężonej pracy przygotowującej do egzaminów wstępnych, konsultacje na wszystkich poziomach tworzenia prac do „teczek” oraz pomoc przy zadaniach specjalistycznych. W czasie kursu uczeń powinien wykonać co najmniej 50 prac, spośród których będzie można dokonać wyboru. Przygotowanie do egzaminu z rysunku i malarstwa oraz zadań specjalistycznych wymaga realizowania obowiązkowych zadań domowych oraz systematycznej pracy również poza Pracownią, poszukiwania inspiracji (szkicownik podróżny) oraz poszerzanie wiedzy z zakresu historii sztuki oraz sztuki współczesnej. Angażujemy się w 100% albo wcale, drodzy kandydaci! Jest to również grupa skierowana do osób, które chciałyby szybciej zobaczyć efekty swoich wysiłków artystycznych lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia plastyczne w grupach DZIECI skupiają się głównie na rozwijaniu umiejętności rysunkowych, malarskich oraz przestrzennych. Warto pamiętać, że plastyka to nie tylko kartka papieru i kredki, ale to tysiące możliwości tworzenia, doświadczania, wyrażania emocji i spostrzeżeń. Każde zajęcia w Pracowni rozpoczynamy od krótkiej rozmowy przybliżającej inspiracje do danego tematu zajęć. Często odwołujemy się do wybranego kierunku w sztuce, twórczości konkretnego artysty lub dzieła. Dzięki temu przystępnemu sposobowi, pozwalamy młodym ludziom obcować ze sztuka, poznawać, kształtować gust oraz wyrażać swoje opinie i obserwacje.

Dodatkowo chcemy pokazać uczniom specyfikę dziedzin i zawodów związanych z szeroko rozumianą sztuką i rzemiosłem artystycznym stąd warsztaty z elementami PROJEKTOWANIA. Warsztaty dla najmłodszych są podzielone są tu na kilka cykli: Architekt, Designer, Kreator, Rzemieślnik oraz Rzeźbiarz. Przykładowe tematy zajęć: „Wykonaj projekt swojego wymarzonego pokoju w technice kolażu i frotażu”. Zajęcia prowadzi Jagoda Nowak, absolwentka ASP, kierunek WZORNICTWO.

Dodatkowo dla DZIECI 9-11 lat, które chciałyby spróbować czegoś nowego proponujemy zajęcia w grupie rysunku z elementami PRZESTRZENNYMI. Są to zajęcia rysunkowo-malarskie wzbogacone o elementy trójwymiarowe czy rzeźbiarskie.
Tworzywa używane w procesie twórczym to m.in. drut, papier, glina, tkaniny, sznurek. Prowadzi Gosia Sawicka / absolwentka ASP kierunek RZEŹBA.

Dla młodych adeptów (Młodzież 12-15 lat), którzy wykazują się precyzją i starannością proponujemy również rysunek z elementami SITODRUKU. Młodzi artyści projektują na zajęciach wzór czy ilustracje a następnie przenoszą je metodą sitodruku na papier, tkaninę, koszulkę lub inna ulubioną rzecz. Uczniowie poznają także inne techniki graficzne jak np. monotyp czy linoryt. Nie obcy nam będzie również komiks, rysunek modowy czy ilustrowanie książek. Prowadzi: Gosia Sawicka.

Grupa z elementami ILUSTRACJI (Młodzież 12-15 lat) pozna ogrom technik graficznych takich jak chociażby linoryt, drzeworyt czy monotyp. Do pracy będą inspirowały pojedyncze hasła, wiersze oraz muzyka. Poza cienkopisem w dłoni młodzi graficy wypróbują odbijanie, wydrapywanie czy wałkowanie a wszystko pod okiem ilustratorki, Olgi Budzan.

tr-up-second

TEMATY ZAJĘĆ

Rysunek
podstawowych
brył

• ćwiczenia walorowe, światłocieniowe
• poznanie zasad perspektywy
• rysunek kompozycji statycznej oraz dynamicznej z wyobraźni z użyciem prostych brył

Rysunek prostych układów składający się z sześcianów

• rysunek linearny lub walorowy
• nauka wymiarowania, nauka kompozycji

Rysunek konstrukcyjny / kompozycja z krzeseł

• nauka wymiarowania
• zwrócenie uwagę na konstrukcję / perspektywę rysowanego elementu

Rysunek martwej natury składający się
z form obrotowych

• rysunek naczyń użytkowych (kieliszki, wazony, butelki, misy, patery)
• rysunek martwej natury z elementami kół (np.: rower, wózek)
• oddanie charakteru / specyfiki rysowanej materii

Rysunek / malarstwo martwej natury

• rysunek walorowy, światłocieniowy
• poszukiwanie ciekawego ujęcia tematu
• oddanie charakteru przedmiarów, pogłębianie zdolności obserwacji

Rysunek tkaniny, sztukaterii, detalu

• oddanie charakteru detalu
• nauka rysunku walorowego
• ćwiczenia kompozycyjne

Rysunek / malarstwo wnętrza pracowni

• zastosowanie odpowiednich perspektyw
• poszukiwanie ciekawych kompozycji, ujęć w przestrzeni pracowni

Rysunek / malarstwo wybranego detalu z otoczenia pracowni

• poszukiwanie własnych inspiracji, tematów

Rysunek / malarstwo widoku za oknem

• rysunek krajobrazu z obserwacji lub wyobraźni (krajobraz fantastyczny, rysunek architektoniczny)

Studium dłoni i stopy

• mierzenie proporcji, poznanie anatomii
• pogłębianie zdolności obserwacji
• rysunek negatywowy węglem

Wprowadzenie do studium postaci

• szybkie ujęcie ruchu, proporcji, charakteru sylwetki

Studium głowy

• oddanie charakteru postaci / portret
• pogłębianie zdolności obserwacji

Studium postaci, poznanie anatomii

• rysunek z modela
• wprowadzenie własnych interpretacji
• wprowadzanie własnych technik plastycznych (węgiel, pastel, tusz, cienkopisy farby)

Nauka mieszania kolorów, tworzenia własnej palety

• malarstwo ciepłej lub chłodnej martwej natury
• zapoznanie się z teorią koloru, mieszanie barw, tworzenie własnej palety

Rysunek / malarstwo w plenerze

• poszukiwanie własnych inspiracji w naturze
• rysunek roślin, architektury, rysunek sytuacyjny

Rysunek zwierząt

• poszerzenie o rzeźbę, formy przestrzenne, opracowanie graficzne
• szybkie ujęcie ruchu

Kompozycje z linii prostych, linii falistych, okręgów

• ćwiczenie myślenia abstrakcyjnego
• rozwinięcie zadań do haseł: kontrast, symetria - asymetria, akcent, rytm, harmonia - dysharmonia, podobieństwo – przeciwieństwo, statyka – dynamika, kompozycja otwarta - zamknięta

Studium rzeźbiarskie głowy, postaci

• rzeźba w glinie
• zadania przestrzenne przy użyciu
np.: drutu, papieru

Specjalistyczne zajęcia projektowe / architektoniczne

• opracowania graficzne oraz przestrzenne do tematów kierunkowych na ASP

Poznanie nowych mediów

• fotografii, rysunku z użyciem tabletu graficznego

Historia sztuki

• dostarczenie informacji o bieżących wystawach, bieżących wydarzeniach artystycznych
• lekcje z zakresu historia sztuki, dodatkowe informacje wysyłane drogą mailową