slider-podstrona

TEMATY ZAJĘĆ

Rysunek
podstawowych
brył

• ćwiczenia walorowe, światłocieniowe
• poznanie zasad perspektywy
• rysunek kompozycji statycznej oraz dynamicznej z wyobraźni z użyciem prostych brył

Rysunek prostych układów składający się z sześcianów

• rysunek linearny lub walorowy
• nauka wymiarowania, nauka kompozycji

Rysunek konstrukcyjny / kompozycja z krzeseł

• nauka wymiarowania
• zwrócenie uwagę na konstrukcję / perspektywę rysowanego elementu

Rysunek martwej natury składający się
z form obrotowych

• rysunek naczyń użytkowych (kieliszki, wazony, butelki, misy, patery)
• rysunek martwej natury z elementami kół (np.: rower, wózek)
• oddanie charakteru / specyfiki rysowanej materii

Rysunek / malarstwo martwej natury

• rysunek walorowy, światłocieniowy
• poszukiwanie ciekawego ujęcia tematu
• oddanie charakteru przedmiarów, pogłębianie zdolności obserwacji

Rysunek tkaniny, sztukaterii, detalu

• oddanie charakteru detalu
• nauka rysunku walorowego
• ćwiczenia kompozycyjne

Rysunek / malarstwo wnętrza pracowni

• zastosowanie odpowiednich perspektyw
• poszukiwanie ciekawych kompozycji, ujęć w przestrzeni pracowni

Rysunek / malarstwo wybranego detalu z otoczenia pracowni

• poszukiwanie własnych inspiracji, tematów

Rysunek / malarstwo widoku za oknem

• rysunek krajobrazu z obserwacji lub wyobraźni (krajobraz fantastyczny, rysunek architektoniczny)

Studium dłoni i stopy

• mierzenie proporcji, poznanie anatomii
• pogłębianie zdolności obserwacji
• rysunek negatywowy węglem

Wprowadzenie do studium postaci

• szybkie ujęcie ruchu, proporcji, charakteru sylwetki

Studium głowy

• oddanie charakteru postaci / portret
• pogłębianie zdolności obserwacji

Studium postaci, poznanie anatomii

• rysunek z modela
• wprowadzenie własnych interpretacji
• wprowadzanie własnych technik plastycznych (węgiel, pastel, tusz, cienkopisy farby)

Nauka mieszania kolorów, tworzenia własnej palety

• malarstwo ciepłej lub chłodnej martwej natury
• zapoznanie się z teorią koloru, mieszanie barw, tworzenie własnej palety

Rysunek / malarstwo w plenerze

• poszukiwanie własnych inspiracji w naturze
• rysunek roślin, architektury, rysunek sytuacyjny

Rysunek zwierząt

• poszerzenie o rzeźbę, formy przestrzenne, opracowanie graficzne
• szybkie ujęcie ruchu

Kompozycje z linii prostych, linii falistych, okręgów

• ćwiczenie myślenia abstrakcyjnego
• rozwinięcie zadań do haseł: kontrast, symetria - asymetria, akcent, rytm, harmonia - dysharmonia, podobieństwo – przeciwieństwo, statyka – dynamika, kompozycja otwarta - zamknięta

Studium rzeźbiarskie głowy, postaci

• rzeźba w glinie
• zadania przestrzenne przy użyciu
np.: drutu, papieru

Specjalistyczne zajęcia projektowe / architektoniczne

• opracowania graficzne oraz przestrzenne do tematów kierunkowych na ASP

Poznanie nowych mediów

• fotografii, rysunku z użyciem tabletu graficznego

Historia sztuki

• dostarczenie informacji o bieżących wystawach, bieżących wydarzeniach artystycznych
• lekcje z zakresu historia sztuki, dodatkowe informacje wysyłane drogą mailową