slider-podstrona

1

Zadecyduj do jakiej grupy chcesz dołączyć (Dla Kogo):
grupa HOBBY, ILUSTRACJI, INTENSYWNA, DZIECI.

2

Uzyskaj informację (mailowo lub telefonicznie) odnośnie dostępności miejsca w wybranej grupie (Harmonogram Zajęć).

3

Po potwierdzeniu dostępności miejsca zapoznaj się z Regulaminem Pracowni (poniżej) i wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz dokonaj przelewu za pojedyncze zajęcia lub karnet (Cennik) na nasze konto bankowe w celu rezerwacji miejsca, która nastąpi w momencie odnotowania płatności. O rezerwacji miejsca na zajęciach decyduje kolejność wpłat. Płatność należy uregulować najpóźniej na 3 dni przed planowanymi zajęciami. Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

 

Dane do przelewu bankowego:

23 1140 2004 0000 3002 7659 6031
PRACOWNIA OTWARTA Agnieszka Kajper-Orzeszyna
ul. Jedności Narodowej 91A/51
50-301 Wrocław

tr-bottom-second

Wybór grupy


Oczekiwania co do kursu


Skąd wiesz o Pracowni Otwartej?


Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Regulamin Zajęć Pracowni Otwartej

Zapisy i płatność

 1. Warunkiem zapisania się na zajęcia w Pracowni Otwartej jest:
  1. Uzgodnienie wolnego terminu i odpowiedniej grupy (mailowo lub telefonicznie). Pracownia Otwarta prowadzi grupy: HOBBY, POSTAĆ (ASP), ILUSTRACJA, DZIECI i MŁODZIEŻ oraz SENSOPLASTYKA
  2. Wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
  3. Dokonanie przelewu na konto bankowe podane na stronie. Przelew to jedyna, możliwa forma płatności.
 2. Płatność należy uregulować najpóźniej na 3 dni przed planowanymi zajęciami! Uczestnik może opłacić pojedyncze zajęcia lub pakiet miesięczny z upustem. Przy zakupie karnetu, uczestnik kursu deklaruje się co do wyboru konkretnej grupy (ustalonego dnia w tygodniu). W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika / miesiąc, za który wniesiona jest opłata (w przypadku karnetu) lub dzień (w przypadku pojedynczych zajęć). Pracownia zapewnia swoim uczniom wszystkie niezbędne materiały plastyczne.
  O rezerwacji miejsca na zajęciach decyduje kolejność wpłat. Osoby wykupujące pakiety mają pierwszeństwo przed wykupującymi pojedyncze zajęcia. Późniejsze wniesienie opłaty wiąże się z utratą zniżki (opłata jak za zajęcia pojedyncze) i może się także wiązać z brakiem miejsc w wyznaczonej grupie.
 3. Podstawowe ceny pakietów obliczone są przy założeniu 4 tygodni zajęć w miesiącu. W przypadku miesięcy, w których zajęć jest więcej albo mniej, cena ulega proporcjonalnemu zwiększeniu lub zmniejszeniu.
 4. Nie ma możliwości wykupienia części pakietu. Alternatywą dla pełnego pakietu są jedynie pojedyncze zajęcia, w cenach bez upustu.

Nieobecność na lekcji

 1. W razie nieobecności, lekcję można odrabiać lub w/w przechodzi na kolejny miesiąc, pod warunkiem, że zostanie ona zgłoszona mailowo (kontakt@pracowniaotwarta.com) min. 2 dni przed planowymi zajęciami! W innym wypadku, lekcja nie będzie możliwa do odpracowania.
 2. Poszczególne grupy są prowadzone przez jednego nauczyciela. Jednak w przypadku braku możliwości przeprowadzenia lekcji przez głównego prowadzącego, jest wyznaczony inny, równie wykwalikowany, pedagog.

Prawa autorskie / wizerunkowe

 1. Prawa autorskie i własnościowe prac powstałych w Pracowni należą do uczestnika kursu. Pracownia zastrzega sobie jednak prawo do ich dokumentowania, a następnie używania zdjęć nieodpłatnie na potrzeby promocji i reklamy Pracowni w materiałach drukowanych, video, Internecie, prasie lub w jakiejkolwiek innej formie rozpowszechniania, także anonimowo (bez podania danych osobowych autora pracy).
 2. W czasie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia z ich przebiegu, na których może widnieć uczestnik. Uczeń zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie takich zdjąć na potrzeby promocji i reklamy Pracowni, wykorzystanie takich zdjęć na potrzeby promocji Pracowni.

Telefony/ elektronika

Ze względu na jakość pracy oraz skupienie na zajęciach- dzieci oraz młodzież nie mogą używać telefonów komórkowych, gier czy ipadów!